PDA

View Full Version : Tổng kết Đua TOP 5 ngày TOP Phú HộGameMaster
08-28-2017, 09:41 AM
<tbody>
Top
Mốc 1
Gcent <
1.000.000
Mốc 2
1.500.000 > 3.000.000
Mốc 3
3.000.000 > 5.000.000


1
Cánh cấp 2
Luck + 3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2
May mắn + 3% Manalost + 12
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option + 12
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Tặng thêm
Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1option + 13
Bộ ring pen +9 (3 cái)
1 option +7% hồi hp


Danh hiệu game
VIP Kim Cương
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame
2
Cánh cấp 2
3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2
May mắn + 3% Manalost + 11
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option + 11
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Tặng thêm
Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1option + 11
Bộ ring +9 (2 cái)
1 option +7% hồi hp


Danh hiệu game
Vip Bạch Kim
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame


3
Cánh cấp 2 (luck)
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2
May mắn + 3% Manalost + 9
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option + 9
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1option + 9


4-5

Cánh cấp 2 trắng
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2
May mắn + 3% Manalost
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1option

</tbody>


<tbody>
Bạn nào NẠP > 1tr không đạt TOP thì được 1 Wing 2 Luck

</tbody>
<tbody>
Mốc NẠP
Phần thưởng cho nhân vật đạt mốc trao sau 5 tiếng OPEN


1.000.000
1 VŨ KHÍ CẤP 4 + LUCK + 1 OPTION + 9

2.000.000
1 Bộ ring pen + 1 option +9

</tbody>

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
HaMy
6.872.000


2
Picachu
5.200.000


3
BonChun
5.070.000


4
QuyKiemSau
3.410.000


5
KellyAngel
3.085.000


6
ThimBeo
2.455.200


7
QuaNhi
2.200.000


8
Siro
2.026.200


9
Gentlemen
1.540.000


10
NhiepPhong
1.430.000


11
NhocDaiDau
1.342.000


12
Tien
1.210.000


13
CongTuBot
1.210.000


14
Pelius
1.210.000

</tbody>

TOP RS


<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
Relife
Reset
Level
P.Master
P.UT
Class
RS Cuối

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Moria
0
50
400
128
200
RF 3
27/08 00:12:37


2
PiChu
0
50
400
255
150
RF 3
27/08 00:12:50


3
QuyXuong
0
50
400
217
50
DL 3
27/08 00:13:15


4
EF0MEGA
0
50
400
315
0
Elf 3
27/08 00:14:10


5
StingChanh
0
50
400
201
200
RF 3
27/08 00:14:31


6
SAPMATLON
0
50
400
249
200
RF 3
27/08 00:14:53

</tbody>


<tbody>
Xếp hạng
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Danh hiệu trong game
Nam Vương MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame x2 )

Phần thưởng
150.000 Gcent


2
150.000 Gcent


3
100.000 Gcent


4 5 6
50.000 Gcent

</tbody>

kellyangel
08-28-2017, 10:21 AM
w2mnl sum+ vu khi rong cap 2 sum 2%

PiChu
08-28-2017, 10:43 AM
chưa có gcoin top all 5 ngày nhé adm :(

beautiful
08-28-2017, 11:58 AM
CongTuBot Nhan Win 2 dw Luck

thangsker
08-28-2017, 12:25 PM
NhiepPhong w2 DK luc 3% mnl kiem rongluc 10%

thiemngoc
08-28-2017, 01:07 PM
Moria
Top1 top 5 ngày
tài khoản 1(nhận danh hiệu):7182726
tài khoản 2(nhận 150k gcoi):thiemngoc

Taluken
08-28-2017, 02:10 PM
Nhân vậy : Siro
Vật phẩm : W2 DK luck

ksxongkill
08-28-2017, 06:13 PM
nv Gentlemen nhận wing 2 dk luck mnl

vutrang
08-28-2017, 06:15 PM
Pelius w2 RF luck mnl

0963
08-28-2017, 07:29 PM
nhân vật : EF0MEGA
top4 Nhận : 50K gcoi