PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng Kết Đua Top Bang Hội Tháng 8bondn123
08-26-2017, 12:57 AM
TOP Guild mình chỉ tính trung bình 40 người trong 1 guild

Các bạn có trên 40 mình sẽ chia % lấy top guild


<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
Smoke
300B + 300S + 200.000 Gcoin2
QngTeam
200B + 200S + 100.000 Gcoin3
TanSat
160B +160S


</tbody>Tên Tài khoản
Tên TOP
Nhận Giải

bondn123
08-26-2017, 12:58 AM
Tên Tài khoản:cuongcan4
Tên TOP: TOP 1 G
Nhận Giải:300b300s + 200k GCoin

kuminqn
08-26-2017, 11:13 AM
Tên Tài khoản kuminqn
Tên TOP QngTeam
Nhận Giải 2

GameMaster
08-27-2017, 05:24 PM
Đã trao giải nhé