PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết AlphaTest Sever Quyền NăngGameMaster
08-21-2017, 11:55 PM
<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
RL
RS
LV
P.UT
Class
RS Cuối
Đổi Giới Tính

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Nguyenn
0
300
400
0
RF 3
21/08 19:37:272
CayTop
0
240
275
50
MG 3
21/08 19:57:393
ThaoNhi
0
220
65
0
RF 3
21/08 18:58:124
TheCalling
0
158
400
0
DW 3
21/08 18:05:385
QuyChua
0
153
273
0
RF 1
21/08 08:20:44

</tbody>


<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
100.000 Gcen (Tài khoản Chính )


2
70.000 Gcent (Tài khoản Chính )


3
50.000 Gcent (Tài khoản Chính )


4
30.000 Gcent (Tài khoản Chính )


5
20. 000 Gcent (Tài khoản Chính )

</tbody>

TOP đạt mốc RS Thêm
Các bạn đặt mốc 50 lần rs sẽ được ngay 30k tài khoản khuyến mãi
Các bạn chỉ cần tạo đúng tên tài khoản. Open 17h mình sẽ phát

nampro1
08-22-2017, 01:24 AM
Top 3
tk: nampro1
NV: ThaoNhi

091978348b
08-22-2017, 10:47 AM
Top 1
tk: nguyen5990
NV: Nguyenn


Top 2
tk: 01674
NV: CayTop

mr.bom.1909
08-23-2017, 02:58 PM
Hồng Hà Eco City – Phong thủy cửa chính là một trong những yếu tố quan yếu cần lưu ý khi quyết định xây hay mua một căn hộ chung cư mới bởi nó quyết định đa số sự thịnh vượng, may mắn, tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Sau đây là những vấn đề đối với cửa chính của các căn hộ chung cư thường

1. Cửa chính căn hộ đối diện với thang máy

Quan niệm cửa chính đối diện với cửa cầu thang máy thì rất xấu là nhầm lẫn phổ thông của nhiều người. thực tiễn qua nghiệm chứng phong thủy các khách hàng của trọng tâm Phong thủy đương đại thì điều này là không đúng. Tốt hoặc xấu là phụ thuộc vào năng lượng của ngôi sao phi tinh đến cửa nhà bạn, những ai thông hiểu huyền không phi tinh đều biết điều này. Nếu năng lượng đến cửa chính là các sao tốt như 8,9,1 (ở vận 8) thì may mắn cát lành sẽ đến ngôi nhà một cách nhanh hơn. Ngược lại nếu nó xấu như các sao 2,3,5,7 thì sự bất hạnh cũng sẽ xảy ra nhanh hơn. Thang (http://chungcu-honghaecocity.com/) máy chỉ là yếu tố làm tăng năng lượng hăng hái hoặc bị động chứ không đóng vai trò quyết định.

http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110113-0d4c.jpg
Cửa chính căn hộ đối diện với thang máy không xấu như mọi người lầm tưởng

2. Cửa chính căn hộ đối diện với cửa nhà láng giềng

Nhiều người tin rằng hai nhà có cửa chính đối diện nhau là có phong thủy xấu, kém may mắn, người sống trong nhà hay gây gổ cãi nhau. Thực tế không hẳn là như vậy! Trường hợp này chỉ xấu khi cửa nhà hàng xóm lớn hơn cửa nhà bạn, hoặc trên cửa nhà hàng xóm có treo một số đồ trấn yểm (mặt hổ phù ngậm kiếm, hung khí…) chĩa về nhà bạn. Còn khi ở chung cư, do các căn hộ đều có kích thước cửa tương đương nhau nên sẽ không xấu như mọi người thường nghĩ. Để yên tâm thì cách thường ngày của dân gian là dán dòng chữ Thiên Quan Tứ Phúc phía trên cửa chính của nhà.

3. Cửa chính đối mặt với một cầu thang dẫn xuống

http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110358-d250.jpg (http://chungcu-honghaecocity.com/)
Không nên chọn mua căn hộ có cửa chính đối diện với một cầu thang dẫn xuống

Nếu mở cửa nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống là một điều không hay. Nó có nghĩa là sự mất mát tài chính. Trong các chung cư hiện thời, cầu thang bộ cốt yếu dành cho việc thoát hiểm nguy cấp cho nên đa số chỉ dùng để đi xuống. Điều này sẽ dẫn sát khí đến cửa nhà bạn. Do đó bạn không nên chọn mua các căn hộ có cửa như vậy.

4. Cửa chính đối mặt với một bức tường góc

Nếu bạn mở cửa chính mà nhìn thấy góc tường hoặc cạnh trụ đâm vào nhà mình thì đều là xấu. Việc này sẽ gây ra tâm lý không thoải mái cho các thành viên trong gia đình, lâu dần sẽ dẫn đến cảm giác ức chế, nóng nảy sinh bệnh. mặc dầu trường hợp này không nhiều nhưng nếu gặp phải thì bạn nên bố trí đặt một chậu cây xanh để chắn cạnh nhọn đâm vào cửa nhà.

5. Cửa chính đối mặt với chuồng chồ chung cư

http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110748-8141.jpg (http://chungcu-honghaecocity.com/)
Nếu chuồng xí trước cửa chính rộng, sáng, lưu thông khí tốt thì không có vấn đề gì

Đây là vấn đề khá phổ thông trong các tòa chung cư bây chừ. Nếu hố tiêu mở, rộng rãi thoáng mát có ánh sáng và khí trời nghĩa là năng lượng được phân tán thì nó không gây ra vấn đề gì, nhưng nếu chuồng xí là một đường hẹp bao quanh bởi 2 bức tường thì đó là sát khí. Điều này cũng ảnh hưởng rất xấu đến ngôi nhà bạn.

6. Cửa chính ở trong góc, tăm tối thiếu ánh sáng

Nếu cửa căn hộ bạn chọn nằm ở cuối nhà xí hoặc trực tính tăm tối thì bạn nên lắp đèn phía ngoài. thường xuyên bật đèn bên ngoài sẽ làm tăng dương khí vào căn hộ của bạn. Nếu có thể bật đèn 24h/24h thì càng tốt.

liemamh@gmail.com
08-25-2017, 04:32 PM
Hồng H&#224; Eco City – Phong thủy cửa ch&#237;nh l&#224; một trong những yếu tố quan yếu cần lưu &#253; khi quyết định x&#226;y hay mua một căn hộ chung cư mới bởi n&#243; quyết định đa số sự thịnh vượng, may mắn, t&#224;i lộc, sức khỏe của c&#225;c th&#224;nh vi&#234;n trong gia đ&#236;nh. Sau đ&#226;y l&#224; những vấn đề đối với cửa ch&#237;nh của c&#225;c căn hộ chung cư thường 1. Cửa ch&#237;nh căn hộ đối diện với thang m&#225;y Quan niệm cửa ch&#237;nh đối diện với cửa cầu thang m&#225;y th&#236; rất xấu l&#224; nhầm lẫn phổ th&#244;ng của nhiều người. thực tiễn qua nghiệm chứng phong thủy c&#225;c kh&#225;ch h&#224;ng của trọng t&#226;m Phong thủy đương đại th&#236; điều n&#224;y l&#224; kh&#244;ng đ&#250;ng. Tốt hoặc xấu l&#224; phụ thuộc v&#224;o năng lượng của ng&#244;i sao phi tinh đến cửa nh&#224; bạn, những ai th&#244;ng hiểu huyền kh&#244;ng phi tinh đều biết điều n&#224;y. Nếu năng lượng đến cửa ch&#237;nh l&#224; c&#225;c sao tốt như 8,9,1 (ở vận 8) th&#236; may mắn c&#225;t l&#224;nh sẽ đến ng&#244;i nh&#224; một c&#225;ch nhanh hơn. Ngược lại nếu n&#243; xấu như c&#225;c sao 2,3,5,7 th&#236; sự bất hạnh cũng sẽ xảy ra nhanh hơn. Thang (http://chungcu-honghaecocity.com/) m&#225;y chỉ l&#224; yếu tố l&#224;m tăng năng lượng hăng h&#225;i hoặc bị động chứ kh&#244;ng đ&#243;ng vai tr&#242; quyết định. http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110113-0d4c.jpg Cửa ch&#237;nh căn hộ đối diện với thang m&#225;y kh&#244;ng xấu như mọi người lầm tưởng 2. Cửa ch&#237;nh căn hộ đối diện với cửa nh&#224; l&#225;ng giềng Nhiều người tin rằng hai nh&#224; c&#243; cửa ch&#237;nh đối diện nhau l&#224; c&#243; phong thủy xấu, k&#233;m may mắn, người sống trong nh&#224; hay g&#226;y gổ c&#227;i nhau. Thực tế kh&#244;ng hẳn l&#224; như vậy! Trường hợp n&#224;y chỉ xấu khi cửa nh&#224; h&#224;ng x&#243;m lớn hơn cửa nh&#224; bạn, hoặc tr&#234;n cửa nh&#224; h&#224;ng x&#243;m c&#243; treo một số đồ trấn yểm (mặt hổ ph&#249; ngậm kiếm, hung kh&#237;…) chĩa về nh&#224; bạn. C&#242;n khi ở chung cư, do c&#225;c căn hộ đều c&#243; k&#237;ch thước cửa tương đương nhau n&#234;n sẽ kh&#244;ng xấu như mọi người thường nghĩ. Để y&#234;n t&#226;m th&#236; c&#225;ch thường ng&#224;y của d&#226;n gian l&#224; d&#225;n d&#242;ng chữ Thi&#234;n Quan Tứ Ph&#250;c ph&#237;a tr&#234;n cửa ch&#237;nh của nh&#224;. 3. Cửa ch&#237;nh đối mặt với một cầu thang dẫn xuống http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110358-d250.jpg (http://chungcu-honghaecocity.com/) Kh&#244;ng n&#234;n chọn mua căn hộ c&#243; cửa ch&#237;nh đối diện với một cầu thang dẫn xuống Nếu mở cửa nh&#236;n thấy một cầu thang dẫn xuống l&#224; một điều kh&#244;ng hay. N&#243; c&#243; nghĩa l&#224; sự mất m&#225;t t&#224;i ch&#237;nh. Trong c&#225;c chung cư hiện thời, cầu thang bộ cốt yếu d&#224;nh cho việc tho&#225;t hiểm nguy cấp cho n&#234;n đa số chỉ d&#249;ng để đi xuống. Điều n&#224;y sẽ dẫn s&#225;t kh&#237; đến cửa nh&#224; bạn. Do đ&#243; bạn kh&#244;ng n&#234;n chọn mua c&#225;c căn hộ c&#243; cửa như vậy. 4. Cửa ch&#237;nh đối mặt với một bức tường g&#243;c Nếu bạn mở cửa ch&#237;nh m&#224; nh&#236;n thấy g&#243;c tường hoặc cạnh trụ đ&#226;m v&#224;o nh&#224; m&#236;nh th&#236; đều l&#224; xấu. Việc n&#224;y sẽ g&#226;y ra t&#226;m l&#253; kh&#244;ng thoải m&#225;i cho c&#225;c th&#224;nh vi&#234;n trong gia đ&#236;nh, l&#226;u dần sẽ dẫn đến cảm gi&#225;c ức chế, n&#243;ng nảy sinh bệnh. mặc dầu trường hợp n&#224;y kh&#244;ng nhiều nhưng nếu gặp phải th&#236; bạn n&#234;n bố tr&#237; đặt một chậu c&#226;y xanh để chắn cạnh nhọn đ&#226;m v&#224;o cửa nh&#224;. 5. Cửa ch&#237;nh đối mặt với chuồng chồ chung cư http://file4.batdongsan.com.vn/2017/06/07/wxbwknn6/20170607110748-8141.jpg (http://chungcu-honghaecocity.com/) Nếu chuồng x&#237; trước cửa ch&#237;nh rộng, s&#225;ng, lưu th&#244;ng kh&#237; tốt th&#236; kh&#244;ng c&#243; vấn đề g&#236; Đ&#226;y l&#224; vấn đề kh&#225; phổ th&#244;ng trong c&#225;c t&#242;a chung cư b&#226;y chừ. Nếu hố ti&#234;u mở, rộng r&#227;i tho&#225;ng m&#225;t c&#243; &#225;nh s&#225;ng v&#224; kh&#237; trời nghĩa l&#224; năng lượng được ph&#226;n t&#225;n th&#236; n&#243; kh&#244;ng g&#226;y ra vấn đề g&#236;, nhưng nếu chuồng x&#237; l&#224; một đường hẹp bao quanh bởi 2 bức tường th&#236; đ&#243; l&#224; s&#225;t kh&#237;. Điều n&#224;y cũng ảnh hưởng rất xấu đến ng&#244;i nh&#224; bạn. 6. Cửa ch&#237;nh ở trong g&#243;c, tăm tối thiếu &#225;nh s&#225;ng Nếu cửa căn hộ bạn chọn nằm ở cuối nh&#224; x&#237; hoặc trực t&#237;nh tăm tối th&#236; bạn n&#234;n lắp đ&#232;n ph&#237;a ngo&#224;i. thường xuy&#234;n bật đ&#232;n b&#234;n ngo&#224;i sẽ l&#224;m tăng dương kh&#237; v&#224;o căn hộ của bạn. Nếu c&#243; thể bật đ&#232;n 24h/24h th&#236; c&#224;ng tốt. đăng ký bet98vn (http://bet98vn.cado8.net/2017/08/gioi-thieu-nha-cai-bet98vn-ca-cuoc-thao.html) mới nhất hiện nay hãy tham gia cá cược thể thao (http://bet98vn.cado8.net/2017/08/gioi-thieu-nha-cai-bet98vn-ca-cuoc-thao.html) , khuyến mãi 100% thành viên mới đăng ký (http://bet98vn.cado8.net/2017/08/gioi-thieu-nha-cai-bet98vn-ca-cuoc-thao.html)nhà cái uy tín bet98vn (http://bet98vn.cado8.net/2017/08/gioi-thieu-nha-cai-bet98vn-ca-cuoc-thao.html) , thưởng nạp lại 50% , casino online bet98vn (http://bet98vn.cado8.net/2017/08/gioi-thieu-nha-cai-bet98vn-ca-cuoc-thao.html)