PDA

View Full Version : Sự Kiện Huyền Thoại Tổng Kết TOP GuildGameMaster
08-05-2017, 10:13 PM
TOP Guild mình chỉ tính trung bình 40 người trong 1 guild

Các bạn có trên 40 mình sẽ chia % lấy top guild


<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
TanSat
100B + 100S + 200.000 Gcoin2
QngTeam
60B + 60S + 100.000 Gcoin3
TheBOSS
60B +60S


</tbody>

truymenhdl1
08-05-2017, 10:36 PM
Chưa hiểu cách tính top cua AD cho lắm, chi tiết hơn chút đi ad.
AD lấy tổng số thành viên có rs cao nhất bên G Tansat cộng lại xem có đứng vững đc top 1 ko , sao lại lấy theo % rõ ràng bên đó đông dân số hơn QngTeam mà

congdanh
08-06-2017, 08:42 AM
thấy NV SatThuDie là quá quen rồi, từng bị PK như thế là nghi nghi rồi.
sao hok thấy các Pro ấy xuất hiện nữa hị.