PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng Kết Đua Top Classbondn123
08-05-2017, 02:48 PM
<tbody>
TOP DW
Phần Thưởng
Ghi chú


1
xHEROx
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
DKMM
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
DwCui
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP DK
Phần Thưởng
Ghi chú


1
TSxZero
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
Optimus
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
LinKinPark
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>


<tbody>
TOP EF
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Binbinn
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
VietAn
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
NySaKi
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody><tbody>
TOP MG
Phần Thưởng
Ghi chú


1
MaxMad
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
AutoLv
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
TocDoViAi
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>
<tbody>
TOP DL
Phần Thưởng
Ghi chú


1
ChetCuMay
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
BigMom
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
Nhincajgi
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>
<tbody>
TOP SUM
Phần Thưởng
Ghi chú


1
TSxCave
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
ThayMo
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
YurriEvil
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody><tbody>
TOP RF
Phần Thưởng
Ghi chú


1
SangGa
200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option2
1stMonster
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3
HugBeu
Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.</tbody>
Đăng ký nhận giải


Tên tài khoản: .............
Tên nhân vật: ..........
TOP :..........
Nhận giải và Option : ......

bondn123
08-05-2017, 02:51 PM
Tên tài khoản:cuongcan
Tên nhân vật:Optimus
TOP :2
Nhận giải và Option : Kr Luck 10% +9

kebaga
08-05-2017, 03:11 PM
Tên tài khoản: kebaga
Tên nhân vật: ThayMo
TOP :2 SUM
Nhận giải và Option : gậy Thiên nữ cấp 2 +11 luck 10%

anhsonvyp
08-05-2017, 03:13 PM
Tên tài khoản: ...1900
Tên nhân vật: ....BigMom
TOP :...2 DL
Nhận giải và Option : ..QTTT luck 10%+13

091978348b
08-05-2017, 03:15 PM
Tên tài khoản: tromg000
Tên nhân vật: MaxMad
TOP : 1 MG
Nhận giải và Option : HTK L 10% + 200k Gcoin


Tên tài khoản: 0167427
Tên nhân vật: TocDoViAi
TOP : 3 MG
Nhận giải và Option : Pen Băng 10%

bin12345
08-05-2017, 03:15 PM
Tên tài khoản: 1231234
Tên nhân vật: Binbinn
TOP:1 Elf
Nhận giải và Option: 200k gcent + Vũ khí rồng cấp + Skill+ May Mắn + 10%

truymenhdl1
08-05-2017, 04:06 PM
Tên tài khoản: truymenh1
Tên nhân vật: YurriEvil
TOP : 3 Sumoner
Nhận giải và Option: Pen sét 2%

GoAway
08-05-2017, 04:06 PM
Tên tài khoản:quendinhe
Tên nhân vật: SangGa
TOP : 1 Class RF
Nhận giải và Option : NDQL luck skill+9 op 2%+200kGcent

Tên tài khoản:9999
Tên nhân vật: HugBeu
TOP : 3 Class RF
Nhận giải và Option : pen băng op 10%

Vs Gm thêm skill kiếm rồng luck +9 10% em để trong rương, lúc đua top bên mu kia GM trao giai ko co skill :(

alone1
08-05-2017, 04:23 PM
Top 3 DK
Tài khoản : alone1
Tên nhân vật : LinKinPark
Nhận giải : Pen kỹ năng 10%

MuOnline
08-05-2017, 04:55 PM
tk: leanhkhoi
nv: xHEROx
TOP 1 DW
nhận Gậy Rồng Skin Luk 10%
nhận 200k gc.

congdanh
08-05-2017, 05:52 PM
ADM xem lại TOP 3 EF, mình EF: NySaKi Top 3 ef rs lúc 0h 31p mà sao ko dc TOP 3 mà EF YuriEvill rs lúc 1h34p lại được TOP 3
ADM xem giúp mình
Mình nhận Top 3 EF: nhận Pen Kỹ năng 10%

truymenhdl1
08-05-2017, 06:07 PM
ADM xem lại TOP 3 EF, mình EF: NySaKi Top 3 ef rs lúc 0h 31p mà sao ko dc TOP 3 mà EF YuriEvill rs lúc 1h34p lại được TOP 3
ADM xem giúp mình
Mình nhận Top 3 EF: nhận Pen Kỹ năng 10%

đơn giản bạn cày lên 400 sau thôi

kuminqn
08-05-2017, 06:28 PM
Tên tài khoản: ............. kebaga1
Tên nhân vật: ..........Nhincajgi
TOP :..........top 3 DL
Nhận giải và Option : ......pen 10%

anhsonvyp
08-05-2017, 07:26 PM
adm ơi sao mình chưa nhận đc giải thưởng đua tốp class thế

congdanh
08-05-2017, 08:11 PM
đơn giản bạn cày lên 400 sau thôi

nghĩ sao ko cày lv 400 vậy ba. ko cày lv 400 mà Top all là 11, còn YuriEvill Top 22 All mà ba
Tài khoản: manhquan
NV: NySaKi
Top 3 EF
Muốn nhận: Pen kỹ năng 10% STHH

tuanbin
08-05-2017, 08:23 PM
TK : vodkablu
Nvat : 1stMonter
Top 2 RF
NDQL skill luck 10%

chuot84
08-05-2017, 09:58 PM
Tên tài khoản: 000000
Tên nhân vật: DwCui
TOP : 3 DW
nhận pen băng 10% phục hồi HP 5%

GameMaster
08-05-2017, 10:08 PM
Đã trao giải xong

bondn123
08-05-2017, 10:30 PM
Đã trao giải xong

top 2 dk chưa nhận đc vk rồng

chuot84
08-06-2017, 12:03 AM
top 2 dk chưa nhận đc vk rồng

tôi chưa nhận được top 3 DW nhé Pen Băng 10%

hoa
08-06-2017, 01:11 AM
Tên tài khoản:quendinhe
Tên nhân vật: SangGa
TOP : 1 Class RF
Nhận giải và Option : NDQL luck skill+9 op 2%+200kGcent

Tên tài khoản:9999
Tên nhân vật: HugBeu
TOP : 3 Class RF
Nhận giải và Option : pen băng op 10%

Vs Gm thêm skill kiếm rồng luck +9 10% em để trong rương, lúc đua top bên mu kia GM trao giai ko co skill :(

adm check hộ ndql nhân vật sangga nhé đăng kí là luck +9 op 2% mà trao nhầm qua luck +9 op 10% nhé. mong adm trao lại sớm

GameMaster
08-06-2017, 03:40 PM
Ai chưa nhận được giải đăng ký đi nhé

bondn123
08-06-2017, 04:59 PM
Ai chưa nhận được giải đăng ký đi nhé

sao chuaw co sub 20 dang ky CTC vay

s0i_tit
08-06-2017, 06:34 PM
Tên tài khoản: mgg1
Tên nhân vật: AutoLv
TOP :..........
Nhận giải và Option :Hỏa Tinh Kiếm. L 10%

tuanbin
08-08-2017, 07:23 PM
sorry gio ms nhan
TK : tienxeohp
Nv : 1stSoaiTY
Top :2
nhaajn Gajay Thieen Nu luck 10%

theanh204
08-09-2017, 11:39 PM
Adm vao xem ko tai dc game lam sao choi ??????

baolam
08-10-2017, 09:21 PM
https://www.youtube.com/watch?v=_rwge-ep5t0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_rwge-ep5t0&feature=youtu.be
thông cảm vì không tạo được chủ để mới

xem kỹ đoạn 5:00 nhé ad