PDA

View Full Version : Sự Kiện Huyền Thoại Tổng kết đua top phú hộ vào top all 5 ngàyGameMaster
07-24-2017, 07:52 AM
<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
Relife
Reset
Level
P.Master
P.UT
Class
RS Cuối

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
TimeLove
0
71
400
371
210
RF 3
23/07 00:23:09


2
Moria
0
71
400
194
485
RF 3
23/07 00:24:57


3
SheNeverKn
0
71
400
266
1031
RF 3
23/07 00:28:28


4
TOPxMrSang
0
71
400
301
724
RF 3
23/07 00:28:43


5
1stTuanBin
0
71
400
217
602
RF 3
23/07 00:29:40


6
TOPxNo1
0
71
400
400
425
RF 3
23/07 00:30:22


7
1KyNiem
0
71
400
457
396
RF 3
23/07 00:33:44


8
BVDK
0
71
400
400
96
Elf 3
23/07 00:34:03


9
NIck
0
71
400
29
275
DW 3
23/07 00:38:16


10
CongAn113
0
71
400
359
591
RF 3
23/07 00:38:24

</tbody>


<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Wing 2
100.000 Gcent
Wing Theo class


2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

100.000 Gcent3 >10

100.000 Gcen


</tbody>
TOP Phú Hộ


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
TOPxSuPhu
7.820.000


2
HaiHa
5.020.000


3
DCME
3.000.000


4
1KyNiem
1.300.000


5
ADSL
1.050.000

</tbody>


<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost +13
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn + 11
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói tấn Công
1 vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1 option tự chọn + 13
(hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Như chùy Vương)Lên soi Hoàng Kim
Vũ khí cấp 8 may mắn + 1option tùy chọn
1 Set Đồ Cấp 5
(Hắc Điểu,Hoàng Kim...)


Top 2
Cánh cấp 2 +MNL + May Mắn + 11
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn +9
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm Sói Phòng Thủ
1 vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1 option tự chọn + 9 (hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác Như chùy Vương)

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 4 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2 May mắn + Mnl
Vũ khí rồng 1option
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Thường
1 vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1 option tự chọn (hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác Như chùy Vương)
Sét đồ cấp 3 luck 1 option +11

</tbody>Đăng ký nhận TOP


Tên nhân vật
TOP ...
Nhận đồ

soaica1
07-24-2017, 08:21 AM
NV:Moria
top 2 5Ngày
quà: 1HHHT +100kGken
NV:1KyNiem
tóp7 5Ngày
quà: 100kGken
NV:1KyNiem
top4 phú hộ
quà: nhận W2RF luck mnl

baolam
07-24-2017, 09:15 AM
Tên nhân vật: HaiHa
TOP : 2 phú hộ
Nhận đồ:
Cánh cấp 2 +MNL + May Mắn + 11 RF
Vuốt quyền lực + Skill + 2% +9
Sói Phòng Thủ
Vuốt phượng hoàng skill +2% +11

time
07-24-2017, 09:22 AM
Tên nhân vật: TimeLove
TOP : 1 5ngay
Nhận đồ:
Cánh cấp 2 DK Luck
va 100k Gcen

kuminqn
07-24-2017, 09:23 AM
Tên nhân vật : ADSL
TOP : top 5 phu ho
Nhận đồ :cánh cấp 2 May mắn + Mnl

CongAn113
07-24-2017, 10:13 AM
Tên nhân vật : CongAn113
TOP 9
Nhận đồ: 100k Gc

Xmen
07-24-2017, 10:27 AM
upppppppppp

Xmen
07-24-2017, 10:55 AM
hóng ,.................................hớt

GameMaster
07-24-2017, 04:34 PM
Đã trao xong

datnho
07-24-2017, 08:06 PM
Tên nhân vật : TOPxNo1
TOP 6 5 ngày
Nhận đồ: 100k Gc