PDA

View Full Version : Thời gian sự kiện game - SV Huyền ThoạiGameMaster
07-19-2017, 11:52 AM
Thông Tin Phân Bố Rớt Vật Phẩm Và Thời Gian Event Game06-11-2017, 09:19 AM
#1 (http://forum.muviet.net.vn/showthread.php?588-Th%C3%B4ng-Tin-Ph%C3%A2n-B%E1%BB%91-R%E1%BB%9Bt-V%E1%BA%ADt-Ph%E1%BA%A9m-V%C3%A0-Th%E1%BB%9Di-Gian-Event-Game&p=5332&viewfull=1#post5332)<tbody>
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU


Hình ảnh
Tên nguyên liệu
Sub rơi
Tỷ lệ
Bản đồ
Quái vật


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/longvu.jpg
Lông vũ
2-3
1%
Icarus
Toàn bộ quái


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/hhht.jpg
Huy Hiệu Hoàng Tộc
2-3
1%
Kanturu3
Kanturu3


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/chienma.jpg
Linh hồn chiến mã, quạ tinh
All Server
1%
Stadium
Kanturu 3
Kanturu 3


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/moonstone.jpg
Nhẫn Moonstone
(độ bền thấp)
All Server
1%
Tháp tinh luyện
Kanturu 3


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/danguyenthuy.jpg
Đá nguyên thủy
All
Sever
1%
Tháp tinh luyện
Kanturu 1 2 3


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/chaos.jpg
Ngọc Hỗn Nguyên
Toàn bộ
(icarus 1%)
5%
Toàn bộ
ALL MAP


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/life.jpg
Ngọc Sinh Mệnh
Toàn bộ
(icarus 1%)
1%
Toàn bộ
ALL MAP


http://id.muhaiphong.vn/HT/TimeEvent/images/nguyenlieu/bless.jpg
Ngọc Ước Nguyện
Ngọc Tâm Linh
Toàn bộ
(icarus 1%)
0.5%
Toàn bộ
ALL MAP

</tbody>

Thời Gian Sự Kiện InGame<tbody>
Tên Sự Kiện

Sub

Thời Gian

Phần Thưởng

Ghi Chú


Boss Vàng Hoàng Kim
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/bossvang19b54.jpg (https://upanh123.com/image/otrA)
1-3
0h00 , 4h00 , 8h00 , 12h00 14h00, 16h00 , 20h00 , 22h00
Box 1-2-3-4-5
Random cac Maps
Lorencia
Noria
Devias
Atlans
Tarkan
Hàng ngày


Boss Kundun
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/KunDun1ca43.jpg
1
24h hồi tính 1 lần
Từ khi chết
Đồ thần , Đồ 380 , Nguyên liệu 2.5 , Bùa chao
Hàng ngày


Hỗn Nguyên Lâu
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/honnguyenlau5089e.jpg (https://upanh123.com/image/otrk)
2-3
4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc - Đồ thần
Hàng ngày


SumEvent
http://imageshack.com/a/img922/4346/VqCRpu.png
2-3
08h40 11h40 14h40 18h40
Lorencia
195:108Losttower 0
Ngọc các loại
Hằng ngày


Săn Ngọc (Thỏ ngọc)
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/thngc63e57.jpg (https://upanh123.com/image/otrw)
2-3
00h40 15h40 20h40 22h40 Lorencia tọa độ 195:108 Losttower 0
Ngọc các loại
Hằng ngày


Tử Chiến Lorencia
http://imageshack.com/a/img923/8066/dJCT72.png
1
19h40
Tải Lorencia cổng 3h
Tiêu Diệt Kundun + Mesuda
Hằng ngày


Quảng Trường Quỷ
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/quangtruongquy91c18.jpg (https://upanh123.com/image/otrQ)
Trừ Sever 1
2h / 1 lần
Exp x 2
Hàng ngày


BloodCastle
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/huyetlau4e00f.jpg (https://upanh123.com/image/otry)
Trừ Sever 1
2h / 1 lần
EXP X2
Từ 18h00 - 24h00 Drop Jewel (B-S-C-Life Áp dụng Blood 7 và cấp Master)
Hàng ngày
(Tối đa Blood 100 người)


Gaion Event
http://imageshack.com/a/img922/5166/63PM2c.png
Trừ Sever 1
Cả ngày
Item EXL
Hàng ngày


Dopple Event
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/dopbleb8660.jpg (https://upanh123.com/image/otrh)
Trừ Sever 1
Cả ngày
Jewel (B-S-C-Life...)
Hàng ngày


Tháp Tinh Luyện
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/Maya7608b.jpg (https://upanh123.com/image/otrt)
2-3
Cả ngày
Item Exl Cao Cấp
Mayan ra đồ Socket
Hàng ngày


Rakilon
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/Rakion01adf.jpg (https://upanh123.com/image/otrE)
1
06h30 19h30 Raklion
Item Socket ( Ramdon 1~3 lỗ)
Hàng ngày


Hỗn chiến Dungeon
http://imageshack.com/a/img924/3033/vOC8AA.png
2
20h00
Dungeon 3
Item cao cấp từ Mesuda - Kundun - Bóng Ma Kundun
Hằng ngày


Thiên Giới
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/thienGii4fd2a.jpg (https://upanh123.com/image/otrL)
2-3
13h05 23h05 Devias tại NPC Hoa Tiên
Săn Kundun Item thần = Item 380- Item Thường
Hằng ngày


Boss Medusa
http://s2.upanh123.com/2017/05/18/Medusa4ccd1.jpg (https://upanh123.com/image/otrv)
3-4
19h45
Bản Đồ : Swap Place
Item cao cấp 5 6 7
Hằng ngày


Pháo Đài Sói
http://imageshack.com/a/img924/5685/1cboH4.png
1
20h45
MAP : Team Death Match
Đánh Kundun + Mesuda + Quỷ vương
Hằng ngày


Nhân Đôi EXP
http://imageshack.com/a/img922/3921/7f6MBJ.png
All
All
X2 EXP toàn Sever
Thứ 7
Chủ nhật


Happy Hour Event
http://imageshack.com/a/img924/3967/5fCODX.png


All
07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + 200 - Drop + 5%
Hằng ngày


Công Thành Chiến
http://imageshack.com/a/img922/2615/BQoAFf.png
Sever CTC
Mở sau 15 ngày Open
và định kì 15 ngày 1 lần
Phần thưởng thông báo sau
Định kì 15 ngày 1 lần

</tbody>