PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng kết đua top AlPhaTest Sever Huyền ThoạiGameMaster
07-17-2017, 11:08 PM
<tbody>
1
ZingRF
0
250
6
78
RF 3
17/07 19:17:452
BoKoCan
0
208
6
44
RF 3
17/07 17:06:593
Tester
0
202
388
70
MG 1
17/07 15:58:214
djtmemay
0
167
11
57
MG 3
17/07 21:00:055
Djtmemayy
0
167
6
35
SUM 3
17/07 20:56:306
DWChina
0
165
235
151
DW 3
17/07 18:51:007
VVIPP
0
164
6
50
MG 1
17/07 22:07:408
Soai
0
161
400
650
DW 3
17/07 11:44:449
ChapHet
0
150
6
36
Elf 3
17/07 12:47:06

</tbody>Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :
Đạt Top :
Tên nhân vật APHATEST :
Tên nhân vật OPEN :

vietpub
07-18-2017, 02:29 PM
...................... trao thuowng di ad oi

GameMaster
07-18-2017, 02:52 PM
...................... trao thuowng di ad oitrao rồi mà bạn

bạn pm fb mình xem

vietpub
07-18-2017, 02:59 PM
trao rồi mà bạn

bạn pm fb mình xem
pmm roi do admin
NV : tester
ID : vietpub

vietpub
07-18-2017, 03:22 PM
upppppppppppppppppppppppppp
admin giai quyet cho em voi :(

GameMaster
07-18-2017, 03:30 PM
Các bạn báo danh theo mẫu này để bên mình trao
Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :
Đạt Top :
Tên nhân vật APHATEST :
Tên nhân vật OPEN :

vietpub
07-18-2017, 03:33 PM
Báo Danh Tên tài khoản Aphatest : vietpub
Đạt Top : 3
Tên nhân vật APHATEST : Tester
Tên nhân vật OPEN : HoDi

bluedemon
07-18-2017, 03:36 PM
Đạt Top : 2
Tên nhân vật APHATEST :BoKoCan
Tên nhân vật OPEN :SeBassMinh

nguyentunghuy
07-18-2017, 03:52 PM
Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :riven
Đạt Top :5
Tên nhân vật APHATEST: Djtmemayy
Tên nhân vật OPEN : Riven

manchester
07-18-2017, 03:54 PM
Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :mancity
Đạt Top :4
Tên nhân vật APHATEST : djtmemay
Tên nhân vật OPEN :SheNeverKn

congdanh
07-18-2017, 04:10 PM
đã PM Face ADM rồi

nguyentunghuy
07-18-2017, 05:49 PM
sao acc top 5 chua nhan dc ma` acc khac nhan het roi v adm ?

nicodietem97
07-18-2017, 05:51 PM
Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :dogdog1
Đạt Top : 7
Tên nhân vật APHATEST : VVIPP
Tên nhân vật OPEN : VVIPP

Phương Mập
07-19-2017, 12:48 AM
sao acc top 5 chua nhan dc ma` acc khac nhan het roi v adm ?

Báo Danh Tên tài khoản Aphatest :
Đạt Top :
Tên nhân vật APHATEST :
Tên nhân vật OPEN :
bạn làm theo hướng dẫn

GameMaster
07-19-2017, 08:42 AM
mình trao hết rồi mà

congdanh
07-19-2017, 11:01 AM
mình trao hết rồi mà

Báo danh Facebook 2 ngày chưa thấy quà mà ADM bảo trao hết rồi
TK: thanhtruc
NV test: ZingRF top 1
NV Open: zTheWindz
AE ai cũng có hết, top 1 thì chưa nhận mà ADM