PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng kết Đua TOP CLASS Sever Thiên sứGameMaster
06-13-2017, 06:03 PM
• Phần thưởng: top DW


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
SeoAha
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
iTEO
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP DK


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
SupreMen
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
o0oS2o0o
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP EFF


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
MaiCoVeu
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
o0billy0o
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP MG


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
24hAE
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
DavidBeck
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP SUM


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
JinBer
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
BossBaby
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP DL


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
Mr1Hit
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
MrHitHit
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>
• Phần thưởng: TOP RF


<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 chủng tộc
SheoAha
1 Sét Đồ 7 + 1 Option + Luck + May Mắn + 13


Top 2 chủng tộc
KoiXuong
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option +13</tbody>Các bạn đăng ký 21h mình trao giải nhé

JinBer
06-13-2017, 06:43 PM
tên nv : JinBer
Đạt top : 1 class sum
phần thưởng muốn nhận : set cap 7 sum 4%GST +13

anhtuan
06-13-2017, 06:50 PM
Nhân Vật MaiCoVeu
Class Eff
Nhận Sét top 1 Cấp 7 Luck 4%.Nhân Vật BossBaby
Class Sum
Nhận top 2 . Vũ khí 380 luck 10%

f3depzai
06-13-2017, 07:54 PM
nv SeoAha
top 1 DW
nhận set cấp 7 DW+13 4%gst 28op

f2depzai
06-13-2017, 07:56 PM
nv SheoAha
top 1 rf
nhận set cấp 7 rf 4%gst+13 28op

620662
06-13-2017, 08:24 PM
Nhân Vật iTeo
Class DW
Nhận top 2 . Vũ khí 380 luck 10%

anhhiep
06-13-2017, 08:37 PM
nv : KoiXuong
Top 2 Rf
Vk 380 rf luk 2% + 13 28op

nv : 24hAE
Top 1 MG
Set luk 4% gst + 13 28op

nv : DavidBeck
Top 2 MG
vk 380 luk 10% + 13 28op


nv : Mr1Hit
Top 1 DL
set DL luk 4% gst + 13 28op


nv : MrHitHit
Top 2 DL
vk 380 luk 10% + 13 28op

nhindibun
06-13-2017, 08:49 PM
NV :SupreMen
Top1 DK
Set TL +13 Lux 4% GST 28 op:):)

anhcoii123
06-13-2017, 08:53 PM
top 2 DK o0oS2o0o DQN +13 10% luck skill 28 op
top 2 billy gậy thân ma +13 luck 10% 28 op