PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng kết TOP phú hộ 5 ngày !Admin
06-12-2017, 02:42 PM
<tbody>
#
Nhân Vật
Gcent nạp


1
OngNoi
4.500.000


2
LongG
1.100.000


3
Mercedes
1.050.000


4
1Play10
634.000


5
MrPiz
630.000


6
TAExVeNus
600.000


7
REDD
561.000

</tbody>

​Phần thưởng :

<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácLên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11


Top 2
Cánh cấp 2 + May Mắn
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 5 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2
lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11

</tbody>

http://imageshack.com/a/img922/4544/TGbXEy.png


<tbody>
Mốc
Phần thưởng nhận ngay khi nạp đủ không cần chờ kết thúc TOP
Các nhận thưởng


500.000
1 Pen hoặc 1 Ring +1 Opiton + 5% hồi HP
Nhận ngay khi đủ mốc


1.000.000
1 Vũ khí cấp 4 +May Mắn + 1 Option + 9

1 Pen hoặc 1 Ring + 1 Option + 5% hồi HP
Nhận ngay khi đủ mốc


3.000.000
Nâng cấp 3 Item lên + 13 ( Không + dồn)
Nâng khi chốt Top Phú Hộ


5.000.0000
Nâng Cấp 5 Item lên + 13 (Không + dồn)

Nâng sau khi chốt Top Phú Hộ

</tbody>* Phần thưởng
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần thưởng muốn nhận :

0977190361
06-12-2017, 02:56 PM
Thêm phần thưởng Phụ nha Hiếu

http://i.imgur.com/iRdCfDD.png (http://imgur.com/iRdCfDD)

pupu899345
06-12-2017, 03:19 PM
- Tên nhân vật :LongG
- Đạt TOP :2 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win Dw Cấp 2 Luck
đã trao

giang00808
06-12-2017, 03:58 PM
- Tên nhân vật :REDD
- Đạt TOP :7 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win DK

TAExVeNus
06-12-2017, 04:01 PM
- Tên nhân vật :TAExVeNus
- Đạt TOP :6 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win2 DW

quanwvn
06-12-2017, 04:15 PM
* Phần thưởng
- Tên nhân vật :Mercedes
- Đạt TOP :3
- Phần thưởng muốn nhận :w2 MG

TAExVeNus
06-12-2017, 05:11 PM
[QUOTE=TAExVeNus;11801]- Tên nhân vật :TAExVeNus
- Đạt TOP :6 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win2 DW

0977190361
06-12-2017, 05:21 PM
[QUOTE=TAExVeNus;11801]- Tên nhân vật :TAExVeNus
- Đạt TOP :6 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win2 DW

Chỉ tính 5 người từ top 1>5 nha bạn

0977190361
06-12-2017, 05:32 PM
<tbody>
#
Nhân Vật
Gcent nạp


1
OngNoi
4.500.000


2
LongG
1.100.000


3
Mercedes
1.050.000


4
1Play10
634.000


5
MrPiz
630.000


6
TAExVeNus
600.000


7
REDD
561.000

</tbody>

​Phần thưởng :

<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácLên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11


Top 2
Cánh cấp 2 + May Mắn
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 5 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2
lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11

</tbody>

http://imageshack.com/a/img922/4544/TGbXEy.png


<tbody>
Mốc
Phần thưởng nhận ngay khi nạp đủ không cần chờ kết thúc TOP
Các nhận thưởng


500.000
1 Pen hoặc 1 Ring +1 Opiton + 5% hồi HP
Nhận ngay khi đủ mốc


1.000.000
1 Vũ khí cấp 4 +May Mắn + 1 Option + 9

1 Pen hoặc 1 Ring + 1 Option + 5% hồi HP
Nhận ngay khi đủ mốc


3.000.000
Nâng cấp 3 Item lên + 13 ( Không + dồn)
Nâng khi chốt Top Phú Hộ


5.000.0000
Nâng Cấp 5 Item lên + 13 (Không + dồn)

Nâng sau khi chốt Top Phú Hộ

</tbody>* Phần thưởng
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần thưởng muốn nhận :


Tính tóp từ 1>5 mà Hiếu S lại có đến 7 người

GameMaster
06-12-2017, 07:28 PM
- Tên nhân vật :REDD
- Đạt TOP :7 Phú Hộ
- Phần thưởng muốn nhận :Win DKTOP 5 thôi bạn. Smod update top 6 7 là để nhận ring pen. các bạn nhận rồi thì thôi nhé

Admin
06-12-2017, 07:29 PM
[QUOTE=TAExVeNus;11808]

Chỉ tính 5 người từ top 1>5 nha bạn

mình Up TOP 6 7 để các bạn nhận rinh pen thôi nhé !