PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng Kết Đua TOP ALL 5 Ngày0977190361
06-12-2017, 12:09 PM
AE Đăng Ký Nhận Giải Để ADM Trao 1 Lượt Luôn Nhé !!

http://i.imgur.com/W8fOUq7.png (http://imgur.com/W8fOUq7)
http://i.imgur.com/at4M98r.png (http://imgur.com/at4M98r)

​*Báo Danh
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần thưởng muốn nhận :

zutty
06-12-2017, 12:45 PM
top 4 acc boygiauvl trao luon di ad

phuoclom
06-12-2017, 01:07 PM
ID: phuoclom
IG: phuoclom
hihi

huynhha
06-12-2017, 02:48 PM
- Tên nhân vật : Oppa
- Đạt TOP : 2
- Phần thưởng muốn nhận : LV + 50k GCoi

- Tên nhân vật : HieuDepZai
- Đạt TOP : 3
- Phần thưởng muốn nhận : 70k Gcoi

LacTroi
06-12-2017, 05:09 PM
bao nhiêu sv rồi,hễ có thằng smod đua là thể nào cũng vô top

phuoclom
06-12-2017, 05:54 PM
*Báo Danh
- Tên nhân vật : phuoclom
- Đạt TOP : 1
- Phần thưởng muốn nhận : Lông Vũ vs 100.000 g

GameMaster
06-12-2017, 07:46 PM
Đã trao xong nhé