PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng Kết đua TOP ALL 48h !Admin
06-08-2017, 02:41 PM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
XoaKyUc
0
62
360
8
DL 1
08/06 12:40:062
1HitVeLang
0
60
400
89
DW 2
08/06 10:31:293
SenCao
0
60
393
8
DW 2
08/06 11:04:134
ProONE
0
59
400
3
DW 3
08/06 09:18:375
ThaoLy
0
59
400
0
DW 3
08/06 10:17:41

</tbody>

Phần Thưởng


<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
150.000 Gcent2
100.000 Gcent3 4 5
50.000 Gcoin

</tbody>

Báo Danh
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần Thưởng Muốn Nhận :

daiziand
06-08-2017, 03:02 PM
tên nhân vật: XoaKyUc
Đạt tốp: 1
Phần thưởng muốn nhận: 150.000 gcent

quangt
06-08-2017, 03:18 PM
tên nhân vật: SenCao
Đạt tốp: 3
Phần thưởng muốn nhận: 50.000 gcent

111ku
06-08-2017, 03:30 PM
- Tên nhân vật : ThaoLy
- Đạt TOP :5
- Phần Thưởng Muốn Nhận :50.000gcen

GameMaster
06-08-2017, 08:07 PM
Đã trao cho các bạn rồi nhé