PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng Kêt Đua TOP AlPhaTestGameMaster
06-05-2017, 11:01 PM
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
100.000 Gcen (Tài khoản Chính )


2
70.000 Gcent (Tài khoản Chính )


3
50.000 Gcent (Tài khoản Chính )


4
30.000 Gcent (Tài khoản Chính )


5
20. 000 Gcent (Tài khoản Chính )

</tbody>

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Okebaby
0
290
6
50
MG 1
05/06 18:58:392
3OiPKnO
0
256
400
558
RF 3
05/06 18:34:413
TuanKenZin
0
199
6
100
DW 3
05/06 17:51:114
phuoclom
0
186
277
25
MG 3
05/06 20:35:575
JAVllll
0
167
181
121
RF 3
05/06 21:13:47

</tbody>

Kết thúc test các bạn tài khoản giống test là được trao giải

TuanKenZin
06-06-2017, 01:38 PM
Co dc dau ad :))

GameMaster
06-06-2017, 01:55 PM
Co dc dau ad :))14h bên mình mới phát bạn à. như top là 20h :D

vietvu10
06-06-2017, 03:32 PM
top 5 test ma sao chua nhan thuong vay ad

phuoclom
06-07-2017, 06:19 AM
nhận như thế nào ad tôi không nhận đc
ig phuoclom