PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tặng 500 Giftcode gấu và 2k Khuyến mãi chào mừng openGameMaster
05-01-2017, 11:40 PM
1 TÀI KHOẢN ĐƯỢC DÙNG 1 LẦN VUI LÒNG CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ ĐỔI

MÃ GIFCODE : 67826B

Copy mã vào Gifcode - Đổi Gifcode (http://taikhoan.muviet.pro.vn/#giftcode&act=giftcode_change)
Sau khi đổi xong sẽ có 1 Gấu Trúc 24h sử dụng từ khi đổi GifCode
Đến NPC Nhan_Do tại Lorencia Sever 1 tọa độ

(137, 134) D lên giao dịch rồi V lên là có
Sẽ có 1 chú Gấu tăng 50% EXP 1 Ngày

http://i.imgur.com/c1BP024.jpg

GameMaster
05-02-2017, 02:07 PM
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Jams
05-03-2017, 02:19 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp