PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng Hợp Sự Kiện Event InGame MU ViệtGameMaster
04-27-2017, 11:35 AM
<tbody>
Tên Event
Sub-Server

Thời Gian

Map ( Item Rớt Đồ )

Ghi ChúBoss Vàng
(Săn Boss)
1 - 3
0h00 , 4h00 , 8h00 , 12h00
14h00 , 16h00 , 18h00
20h00 , 22h00
Riêng Lorencia Có
BOSS Kim Long - Chiến Binh
Lorencia - Noria -
Devias - Attlan - Tarkan
Hàng ngày


Boss Kundun
(Săn Boss)
1
24h / 1 lần

Kalima 6,7
Item thần -
Item 380 - Iteam Thường


Hàng ngày


Sky Event
(Săn Boss)
2 - 3
13h05
23h05

Devias tại NPC Hoa Tiên
Săn Kundun
Item thần = Item 380-
Item Thường
Hàng ngày


Hỗn Nguyên Lâu
2 - 3
4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc
Hàng ngày


Quảng Trường Quỷ
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp x 2 , Drop Ngọc
Hàng ngày


Lâu Đài Máu
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp x 2 , Drop Ngọc
Hàng ngày


Dopple
Trừ Sub 1
Cả ngày
Exp x 2 ,
Drop Item EXL
cấp trung bình ( tỉ lệ thấp)
Hàng ngày


Bạch Long Điện
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp
Hàng ngày


Tử Chiến Lorencia
(Săn Boss)
1
19h40
Lorencia cổn 6h
Đánh Kundun + Mesuda
Hằng ngày


Binh Đoàn Thỏ Ngọc
(Săn Ngọc)
2 , 3
00h40
15h40
20h40
22h40

Lorencia tọa độ 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen
Hàng ngày


Binh Đoàn Rồng Thiêng
(Săn Boss)
1
20h45

MAP : Team Death Match
Đánh Kundun + Mesuda
+ Quỷ vương
Hàng ngày


Binh Đoàn Phù Thủy
(Săn Ngọc)
Trừ Sever 1
2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Chaos và Nhẫn Phù thủy
Hàng ngày


Summer Event
(Săn Ngọc)
2 , 3
08h40
11h40
14h40
18h40
Lorencia 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen
Hàng ngày


Hit and Up Event
Tất cả
11h20-14h20
Extra Point
Hàng ngày


Raklion Event
(Săn Boss)
1
06h30
19h30
Raklion
NL 2.5 - Item Thường
- Item socket
Hàng ngày


Tháp Tinh Luyện
(Săn Boss)
Trừ Sub 1
Cả ngày

Kanturu Remain
NL 2.5 - Item Cao Cấp - Item Thường

Hàng ngày


Happy Hour Event
Tất cả
07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + 200 - Drop + 5%
Hàng ngày


X2 Exp Toàn Sever MU
Tất cả
Cả ngày
Exp x2
T7 , Chủ Nhật


Hỗn Chiến Dungeon
(Săn Boss)
2
20h00
Dungeon 3
Săn Kun Dun + Medusa
Item cấp cap - Item thường - Item Thần
Hằng ngày


Mesuda Event
(Săn Boss)
3 - 4
19h45
Bản Đồ : Swap Place
Săn Medusa
Hằng ngày


Săn Đồ 380 Cùi
2 - 3
Bản Đồ : Rakion
Bãi 1 tọa độ 168 : 185
Bãi 2 tọa độ 141 : 139
Săn Quái Iron Knight
Hằng ngày

</tbody>

bigdaddy
04-27-2017, 03:18 PM
uoooooooooooooooooooooooooo

chưa update hả ad :) giống sv cũ k

duongha84
04-27-2017, 03:28 PM
Thêm tí even săn boss săn ngọc ban đêm nhé ad

CrowLey
04-27-2017, 05:32 PM
theo minh thi k nen cho drop qua nhieu ngoc o? sk tho? va` sum.nhu vay ngoc se rat co gia tri

GameMaster
04-30-2017, 08:52 AM
MU Việt - MU Của Người Việt

CrowLey
04-30-2017, 10:32 AM
uppppppppppppppppp adm xem lai sk dau

GameMaster
05-02-2017, 11:42 AM
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

CrowLey
05-02-2017, 12:05 PM
adm oi sao boss vang lai co lan cach 2h /1 lan the

BILL
05-15-2017, 10:25 AM
Upppppppppppppppp

hungba
06-06-2017, 12:11 AM
<tbody>
Tên Event
Sub-Server

Thời Gian

Map ( Item Rớt Đồ )

Ghi ChúBoss Vàng
(Săn Boss)
1 - 3
0h00 , 4h00 , 8h00 , 12h00
14h00 , 16h00 , 18h00
20h00 , 22h00
Riêng Lorencia Có
BOSS Kim Long - Chiến Binh
Lorencia - Noria -
Devias - Attlan - Tarkan
Hàng ngày


Boss Kundun
(Săn Boss)
1
24h / 1 lần

Kalima 6,7
Item thần -
Item 380 - Iteam Thường


Hàng ngày


Sky Event
(Săn Boss)
2 - 3
13h05
23h05

Devias tại NPC Hoa Tiên
Săn Kundun
Item thần = Item 380-
Item Thường
Hàng ngày


Hỗn Nguyên Lâu
2 - 3
4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc
Hàng ngày


Quảng Trường Quỷ
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp x 2 , Drop Ngọc
Hàng ngày


Lâu Đài Máu
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp x 2 , Drop Ngọc
Hàng ngày


Dopple
Trừ Sub 1
Cả ngày
Exp x 2 ,
Drop Item EXL
cấp trung bình ( tỉ lệ thấp)
Hàng ngày


Bạch Long Điện
Trừ Sub 1
2h / 1 lần
Exp
Hàng ngày


Tử Chiến Lorencia
(Săn Boss)
1
19h40
Lorencia cổn 6h
Đánh Kundun + Mesuda
Hằng ngày


Binh Đoàn Thỏ Ngọc
(Săn Ngọc)
2 , 3
00h40
15h40
20h40
22h40

Lorencia tọa độ 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen
Hàng ngày


Binh Đoàn Rồng Thiêng
(Săn Boss)
1
20h45

MAP : Team Death Match
Đánh Kundun + Mesuda
+ Quỷ vương
Hàng ngày


Binh Đoàn Phù Thủy
(Săn Ngọc)
Trừ Sever 1
2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Chaos và Nhẫn Phù thủy
Hàng ngày


Summer Event
(Săn Ngọc)
2 , 3
08h40
11h40
14h40
18h40
Lorencia 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen
Hàng ngày


Hit and Up Event
Tất cả
11h20-14h20
Extra Point
Hàng ngày


Raklion Event
(Săn Boss)
1
06h30
19h30
Raklion
NL 2.5 - Item Thường
- Item socket
Hàng ngày


Tháp Tinh Luyện
(Săn Boss)
Trừ Sub 1
Cả ngày

Kanturu Remain
NL 2.5 - Item Cao Cấp - Item Thường

Hàng ngày


Happy Hour Event
Tất cả
07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + 200 - Drop + 5%
Hàng ngày


X2 Exp Toàn Sever MU
Tất cả
Cả ngày
Exp x2
T7 , Chủ Nhật


Hỗn Chiến Dungeon
(Săn Boss)
2
20h00
Dungeon 3
Săn Kun Dun + Medusa
Item cấp cap - Item thường - Item Thần
Hằng ngày


Mesuda Event
(Săn Boss)
3 - 4
19h45
Bản Đồ : Swap Place
Săn Medusa
Hằng ngày


Săn Đồ 380 Cùi
2 - 3
Bản Đồ : Rakion
Bãi 1 tọa độ 168 : 185
Bãi 2 tọa độ 141 : 139
Săn Quái Iron Knight
Hằng ngày

</tbody>
adm nên cho thêm sk từ 1h đến 7h sáng cho ae onl đêm . thân!

GameMaster
06-06-2017, 09:03 AM
adm nên cho thêm sk từ 1h đến 7h sáng cho ae onl đêm . thân!Ok bạn bên mình sẽ update thêm nhé